dimarts, 31 de gener del 2012

Apadrinament lector

        L'apadrinament lector és una activitat que consisteix a fer que alguns dels alumnes més majors siguen padrins de lectura d’alguns  xiquets que encara no tenen assolida la lectoescriptura, als quals anomenarem fillols i filloles.. Això vol dir que cada padrí es compromet a ajudar a aprendre a llegir al seu fillol i/o millorar la seva habilitat lectora, al mateix temps que l'engresca i li encomana el gust per la lectura.
    És un projecte molt interessant. Des de les aules de PT i AL hem volgut encetar esta experiència que es pot fer extensible a la resta de l’alumnat. És per això que els padrins i fillols que hem agafat són els nostres alumnes majors I els més menuts que reben atenció a l’aula de PT i AL. Tot són avantatges: els majors se senten responsables de fer de Mestres i els menuts reben l’ajuda d’un xiquet com ell que, per ser major, sap un poc més. És una tasca motivadora per ambdues parts.
             Aquest projecte l’estem portant a terme en “La Caseta” dos dies a la setmana:
-         Els dimarts de 9:30 a 10:30 hores.
-         Els dijous de 12:40 a 13:00 hores.
             El motiu de fer-ho en dos dies diferents és per a poder fer coincidir els horaris dels diferents alumnes, ja que són de diferents classes.
Els companys no ixen com a models espontanis, s’han de programar les seues actuacions, i preparar les parelles més convenients. Després els hem de fer còmplices i per aquest motiu se’ls fa partícips en l’activitat. És una oportunitat de millorar la competència lingüística en comprensió oral i escrita.
            Així doncs el projecte té com objectius:
Ø      Llegir de forma expressiva i millorar la comprensió lectora.
Ø      Ampliar el vocabulari.
Ø      Desenvolupar l’hàbit de llegir.
Ø      Millorar l’expressió oral.
Ø      Llegir de forma eficaç.
Ø      Gaudir amb la lectura.
Ø      Fomentar l’ús de la biblioteca del centre  i de l’aula.
Ø      Participar de forma activa  en la dinàmica del centre.
              Els alumnes, padrins i fillols,  adquireixen un compromís amb aquest projecte i tenen una responsabilitat. El compromís queda reflectit en un contracte que signen el padrí o padrina i el fillol o fillola en un acte que davant de tots, vam realitzar a “La Caseta”. El mateix dia van signar una acta en la que quedaven establertes les parelles.

Contracte del fillol

En un llibret personal, cada fillol/a té un registre del que fa en cada sessió en el que el seu padrí/na farà una avaluació de la sessió: anotant els avanços en la lectura, les dificultats que ha trobat i donant la seua opinió,. El Fillol/a, també té un espai al llibret personal per a fer la seua valoració, dient si li ha agradat l’activitat.
   
Llibret del fillol


            Acabem de començar amb el projecte, i vegem molta motivació per part dels alumnes. Vegem com puja l’autoestima d’uns i les ganes d’aprendre dels altres.
 Les mestres de « La Caseta »,  també estem molt contentes i animades per seguir endavant amb este projecte de l’APADRINAMENT LECTOR, esperant engrescar amb esta iniciativa (que ja es fa en moltes escoles), a altres docents per a que inicien als seus centres un projecte similar.
   

dilluns, 30 de gener del 2012

Setmana del 30 de gener al 5 de febrer de 2012

Continuant amb el desenvolupament de les Competències Bàsiques, i basant-se en el calendari de CEAPA 2012, ací teniu la proposta per a aquesta setmana...


diumenge, 29 de gener del 2012

Conte per al Dia de la PAU

Demà dilluns 30 de gener, celebrem el Dia de la Pau. Ací us deixem un conte per a gaudir d'ell, tant a l'aula com a casa...
El conte s'anomena "Negros y blancos"


Activitats setmanals per treballar les Competències Bàsiques

Per a impulsar el desenvolupament de les Competències Bàsiques, i basant-se en el calendari de CEAPA 2012 que hem publicat en l'anterior article, cada setmana ens proposaran (des d'aquesta associació) per a cada dia, una sèrie d'activitats que ajuden al que ja hem apuntat anteriorment: el bon desenvolupament de les Competències Bàsiques a casa.
Inclourem les activitats proposades per a la setmana passada, perque pensem que són interessants i ens poden donar moltes idees per a treballar amb els vostres fills i filles.També posem les activitats proposades per a la setmana que acaba hui...


Calendari 2012 sobre Competències Bàsiques

          CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padre y Madres de Alumnos), ha editat el calendari 2012 sobre competències bàsiques. En cada dia del mes hi ha una tasca lligada a una competència que donarà pistes a  les mares i pares sobre quin tipus d'acivitats poden realitzar per a treballar en casa les competències bàsiques, i així complementar el treball del professorat en l'escola.


         Des d'ací, recomanem tant a les famílies com al professorat que li doneu una ullada a aquest calendari.

 

dijous, 26 de gener del 2012

Establir NORMES i LÍMITS

Aquesta activitat es  pot aplicar als xiquets a partir de 2-3 anys.

L’objectiu és aconseguir establir unes normes que els nostres fills hauran de complir, així com posar límits en casa.

Si volem mantenir un control de la disciplina a casa és convenient establir unes bones normes i límits. La seva finalitat és proporcionar un ambient estructurat per als xiquets que els ajudaran a tenir un major autocontrol. És convenient consensuar les normes entre els pares i els fills. D’aquesta manera els xiquets saben, en tot moment, què s’espera d’ells i les conseqüències que tindrà per no complir les normes.

És recomanable utilitzar un llenguatge “en positiu”, evitant dir el “no” cada vegada que es dirigim als nostres fills. D’aquesta manera estarem ensenyant conductes adequades.

Sempre que posem un límit a casa, l’haurem d’argumentar amb una raó. Exemple: jugarem amb la pilota al pati perquè dins de casa podem trencar alguna cosa.

Una vegada estiguin establertes les normes de casa, es pactarà entre tots les conseqüències que hi haurà si no es compleixen.

             Les normes de casa es poden convertir en un joc en família si decidiu escriure-les entre tots en una cartolina i penjar-la a un lloc de la casa comú. D’aquesta manera, tots els membres de la família participaran en l’elaboració i el consens de les normes de casa.

Aquesta activitat està extreta del llibre: Activitats de tutoria per a les famílies, del CEIP Puig d'en Valls (Eivissa).on els dibuixos són de Toni Marí Marí "Tirurit" (Eivissa) i la coordinadora és Elena Garcia Morell.

dimarts, 17 de gener del 2012

L’EXPRESSIÓ VERBAL: Orientacions per a pares i mares


·         Quan es detecten xiquets/es que en casa presenten problemes concrets en la seua expressió verbal, és convenient consultar-ho amb l’especialista d’Audició i Llenguatge del centre i el mestre d’aula que poden ajudar a que els/les alumnes parlen millor.

·         El/la pare i mare, així com tots els adults que envolten el xiquet/a són  intermediaris i facilitadors, per la qual cosa deuran presentar models de frases correctes tant a nivell articulatori  com morfo-sintàctic, expressant amb naturalitat les seues idees, ordres o els seus comentaris. Deuen expressar-se amb frases curtes, no excessivament llargues, separades per breus pauses, evitant expressions incompletes, suposant que el/la xiqueta ja ha comprés el missatge.

·         És important facilitar el major nombre possible de situacions de diàleg amb els xiquets/es. Devem prestar atenció al xiquet/a que està parlant, és important que es mantinga diàleg, presentant-li models rics i adequats com a resposta i/o ampliació.

·         Motivar als xiquets/es per què expliquen les seues pròpies vivències, utilitzant una estructura adequada de les frases. Hem d’esperar el temps necessari per a que els xiquets/es s’expressen espontàniament, no devem avançar-nos en les seues produccions verbals. Hem de saber escoltar-los.

·         Cal reforçar tota resposta o expressió verbal correcta..

·         No hem de forçar situacions de parla, aprofitarem els moments i situacions en que els xiquets/es es troben més tranquils i a gust ja que és quan millor es dóna una bona comunicació. Hi ha molts moments propicis: mentre es dina o sopa, mentre es veu la tele en el moment d’anar a dormir...

·         Quan els xiquets/es són molt menuts, devem parlar sempre amb un to de veu i paraules normals, evitant el “to infantil” i la utilització de diminutius.

·         Amb els casos en què els xiquets/es presenten dificultats en la seua expressió verbal (parla lenta no se’ls entén el que expressen, inhibits...) l’adult que està al costat a més de saber escoltar, ha d’ensenyar a escoltar als germans o amiguets  i explicar que no tots s’expressen de la mateixa manera.

·         Davant  qualsevol dubte o informació relacionada amb els diferents aspectes del llenguatge, podeu dirigir-vos a l’especialista d’Audició i Llenguatge del centre.

dilluns, 16 de gener del 2012

Entrades relacionades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...