diumenge, 21 d’octubre de 2012

Pautes per fer Assemblea escolar dins de classe

Ací teniu les pautes per fer l'assemblea escolar dins de classe:

Dibuix fet per "Tirurit" (Eivissa)
 • Periodicitat. El més convenient és una vegada a la setmana, sempre a la mateixa hora, formant part de l’horari setmanal junt a les altres matèries igualment importants.


 • Integrants. Els alumnes de classe i el mestre que actua de moderador principal, vigilant i dirigint cada moment. Per ordre correlatiu en el llistat dels alumnes cada setmana un és el responsable de ser el secretari i altre és el moderador, de manera que al final de curs tots, sense excepció, han participat ocupant càrrec.


Dibuix fet per "Tirurit" (Eivissa)
 • Funcions del moderador. En iniciar l’assemblea el moderador se situa en posició que puga veure a tots els alumnes. Qui vol parlar alça la mà i el moderador té un full en blanc on anirà apuntant el nom de les persones  que volen intervenir. El moderador després de cada intervenció dóna pas al següent segons l’ordre com està apuntat.Dibuix fet per "Tirurit" (Eivissa)
 • Funcions del secretari. En iniciar l’assemblea ha d’anar apuntant els acords presos al final de cada intervenció. Segons el nivell de l’alumnat el secretari, o bé escriu el que entre tots es decideix, o bé copia de la pissarra el que el mestre concreta. Tot queda registrat en la fulla d’actes preparada en cada sessió. En esta fulla s’especifica la data, els noms del moderador i secretari, així com els acords presos. Esta recopilació de fulles configura el llibre d’actes on queden plasmats tots els acords. Cada cert temps es poden revisar per avaluar si els acords presos s’han complit.


 • Funcions del mestre. El mestre només controla l’acció del moderador i del secretari i participa parlant com un integrant més. Si vol parlar ha de demanar la paraula com un més.

Dibuix fet per "Tirurit" (Eivissa)
Dibuix fet per "Tirurit" (Eivissa)
 • Desenvolupament previ, material necessari. Es necessiten tres caixes que seran les bústies on al llarg de la setmana els alumnes escriuran el que volen tractar a l’assemblea. Els alumnes poden escriure, segons criteri del professor, o bé el que vulguin i col·locar el paper a la bústia directament o bé revisar les notes abans de ficar-les a la bústia. Les tres caixes són:  
  • m’agradaria… per expressar desitjos,
  • no m’ha agradat… on poden explicar les queixes, de coses de classe, de baralles al pati…
  • m’ha agradat molt… per alabar qüestions


  Dibuix fet per "Tirurit" (Eivissa)
 •  La finalitat . Es busca crear a l’aula un temps on l’alumne pot expressar-se lliurement seguint unes normes establertes, a més és important perquè l’alumne se sent protagonista i escoltat. Ajuda a la convivència escolar i contribueix a millorar la visió que té l’alumne del mestre que durant l’assemblea és un integrant més. Durant l’assemblea es poden resoldre conflictes entre l’alumnat com són les simples baralles a l’hora de l’esplai, si l’assemblea és setmanal tots els problemes simples s’acumulen per al moment de l’assemblea, la qual cosa contribueix a millorar la dinàmica del treball curricular. També es prenen acords sobre el funcionament de la classe a tots els nivells. El treball d’escriure als papers de la bústia que han de fer els alumnes (es pot fer des de finals de primer) pot servir al mestre com un exercici complementari de lecto-escriptura perquè cada nota pot ser revisada pel mestre. Als cursos que encara no escriuen, les notes les fa el mestre i així parla de  temes que li interessa tractar en cada sessió. A partir de la nota suggeridora del mestre l’alumne expressa el que pensa. És molt important crear espais de temps a l’aula on el xiquet parle i escolte, així s’eviten molts problemes de convivència i ajuda a la millora de l’expressió oral.

*Pautes per a treballar l’assemblea dins l’aula, escrites per Mariló Sanz, mestra d'Audició i Llenguatge, que són fruit d’un treball experimentat durant dotze anys continuats amb alumnes propis al CP Alfonso Iniesta de Banyeres de Mariola i també fruit del treball actual amb alumnes que tenen problemes d'expressió oral.

Cap comentari:

Publica un comentari

Entrades relacionades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...