dissabte, 20 d’octubre de 2012

Practicar l’expressió oral a l’aula: ASSEMBLEA ESCOLARDes del bloc de La Caseta considerem fonamental el treball de l’expressió oralentre els alumnes, serà la base per a la comunicació, la base per a una millor interrelació personal. 
Este apartat és indispensable treballar-lo a l’aula en tot l'alumnat. A més a més, concretament des de la logopèdia,  encara es veu més la importància d’ensenyar les pautes bàsiques d’una bona oratòria, que reuneix molts aspectes com el vocabulari, la morfosintaxis o la lògica.

Dibuix fet per Toni Marí Marí "Tirurit" (Eivissa)


Hi ha moltes maneres de treballar l’expressió oral, hi ha tutors que tenen per rutina fer que els alumnes conten el cap de setmana, altres fan exposicions de descripcions, o relats inventats o sobre un tema tractat.  Tot és vàlid. També un bon recurs és l’assemblea escolar.

Tothom sap les aportacions positives que comporta la incorporació d’una assemblea de manera sistemàtica a la pràctica docent. No cal dir res sobre com afavoreix per respectar el torn de paraula i les opinions dels altres, per potenciar el diàleg, la parla...tanmateix malgrat saber tots els avantatges encara hi ha molts docents reticents, uns al·leguen que hi ha pressió curricular, que el temps de l’assemblea el necessiten per a donar temari. I encara que és cert que “el temari” angoixa, una cosa no li lleva l’altra. Posar en pràctica l’assemblea setmanal no lleva temps sinó tot el contrari, perquè hi ha molts aspectes que es deixen exclusivament per a tractar en assemblea i no es parla en altre moment.


Des del bloc de La Caseta la considerem fonamental. Concretament des d’Audició i Llenguatge, s’està utilitzant com a eina de treball inclosa a la programació setmanal. Es tracta d’aprofitar l’assemblea per a que l’alumne amb dificultats en la parla s’expresse oralment  fent prèviament dins de l’aula específica un treball concret del que vol dir, ajustant-se a la fórmula de l’assemblea: 
  • m’agradaria, 
  • m’agrada  
  • no m’agrada. 
El dia d’abans es treballa amb l'alumne en qüestió que rep atenció a l'aula d'Audició i llenguatge fent-li contar el que pensa què pot dir en assemblea, desprès ho escrivim per posar-ho a la caixa de la classe i per acabar treballem la frase, en el cas de disfèmies atenent a la respiració, en el cas d’alteracions morfosintàctiques, atenent a l’ordre de la paraula en l'estructura de la frase. Així al dia següent davant dels companys l’alumne té més confiança en parlar.

Us animem a que la feu, els alumnes ho agrairan i vosaltres també quedareu recompensats.   

1 comentari:

Entrades relacionades

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...